سررسید اروپایی

در سال های اخیر سررسیدهایی با ابعاد اروپایی جای پای خود را در بازار سررسید (سالنامه) محکم کرده اند و به عنوان یکی از پرفروش‌ترین محصولات موجود نام خود را مطرح کرده اند. در همین راستا مجموعه ارشک دو محصول جذاب و کاربردی برای سال 1397 به بازار عرضه کرده است.

.