لحظه تحویل سال 1399

لحظه تحویل سال 1399

"سال 1399"

لحظه تحویل سال 1399 هجری شمسی به

ساعت رسمی جمهوری اسلامی ایران

ساعت 7 و 19 دقیقه و 3 ثانیه روز جمعه 1 فروردین 1399 هجری شمسی برابر با 25 رجب 1441 هجری قمری 0 20 کارس 2020 میلادی

مناسبت ها : "مصوب شورای فرهنگ عمومی"

استخراج و تنظیم : "شورای مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران"

لحظه تحویل سال 1397