برگزاری آخرین جلسه ستاد بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌‌المللی چاپ و بسته‌بندی تهران

ناشر :
تاریخ : 03 بهمن
آخرین جلسه ستاد برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌‌المللی چاپ و بسته‌بندی تهران با حضور آقایان فکری و ابراهیمی، معاونین اداره کل چاپ و نشر وزارت ارشاد، رؤسای اتحادیه‌های چاپ استان تهران و برخی از مسولان ستاد برگزاری این نمایشگاه در حال برگزاری است.

در این نشست که هم اندیشی پایانی متولیان برگزاری این نمایشگاه است، ضمن تقسیم‌بندی مسئولیت‌ها، یک جمع‌بندی نهایی از بایدها و نبایدهای پیرامون برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی صورت خواهد گرفت.

در این جلسه همچنین آخرین خبرها از جانمایی غرفه‌ها و انجام عملیات‌های مربوطه عنوان خواهد شد.


منبع: صنعت چاپ