دفترچه یادداشت جیبی کتیبه قلم

مجموعه ارشک در راستای اهداف و فعالیت های خود در زمینه چاپ و همچنین گسترش تولیدات خود اقدام به تولید دفاتر مشق با برند کتیبه نموده است. امیدواریم که با تلاش مضاعف بتوانیم همانند محصولات ارشک از قبیل سالنامه های مختلف در حوزه دفاتر مشق نیز موفق باشیم.

مشخصات دفترچه یادداشت جیبی کتیبه قلم:

جلد: گاینگور خارجی و پارچه
قطع: جیبی
صحافی: فنر مارپیچ

تعداد برگ: 60

قیمت

دفترچه یادداشت جیبی کتیبه قلم49.000  ریال